Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1865 Vågan

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1865 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1865_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1865 Vågan89b9f5f6-8cfc-4129-b80a-63b0126996c430080711021FA111N: 7586852.30, Ø: 477447.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågandcd863b2-f3d9-4a90-9bd9-53fb693d307218971279021TB113N: 7569494.00, Ø: 468900.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan411c203e-9c87-470e-8308-dd715665a08a18971589721TB161N: 7578252.00, Ø: 466217.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Våganf002019d-8dc4-4d8f-9937-d12d838b8f9318971810121TB161N: 7580313.00, Ø: 465512.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågana3b77299-65e5-4df8-8c70-f70a1e24dcf82503627121TB181N: 7586359.00, Ø: 477716.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan35a7822e-bf3d-4158-8bc7-58a75ef6526318973480821TB181N: 7576593.00, Ø: 503502.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Våganf20c6d63-862e-43c0-a998-d9c3e47e1e0418975960621TB181N: 7569478.00, Ø: 468867.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan5add41ff-96d8-4f6f-8091-dc003d0dd50c2521826421TB181N: 7578922.40, Ø: 466779.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan14a679b7-b177-48be-809b-b88225c3a47b2150515321TB181N: 7576514.00, Ø: 500847.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Våganb606f8ff-54da-48ee-809d-6887cbd4850d2522019621TB181N: 7570956.00, Ø: 470811.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan30366ed8-a2b6-4597-9613-a501e4e3853218973260021TB182N: 7586501.00, Ø: 477429.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågana1399e3b-2a3d-4207-88b1-a27712584b5518971809821TB183N: 7580382.00, Ø: 465664.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan07cf3c89-dab7-4879-bf72-b85b2dee443f30076430721TB183N: 7575146.50, Ø: 471944.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan35a31bbf-beb2-4ab6-beb6-6505fb1f44ce18975959221TB183N: 7569518.00, Ø: 468917.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan8bf9771d-8b06-473f-8ea0-f6da00903b842503708121TB183N: 7579134.00, Ø: 463178.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågane7cccc83-0677-49e4-b3e6-27c65feefcc330054739921TB239N: 7566261.90, Ø: 477610.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan3ea085d8-204e-4f0b-89d9-0030e80a6d4d18971493921TB241N: 7572996.00, Ø: 465723.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan7f35d1de-b0c6-41d4-8ec1-8f6f08f9bc972503336121TB241N: 7575074.00, Ø: 472933.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågane40f9df2-e4aa-45ca-b004-382072bba33a18972178121TB241N: 7586979.00, Ø: 478994.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan0a0fcc78-3ff5-45a0-a8c3-d444d6a02e9618972101321TB241N: 7586562.00, Ø: 477994.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan52f9dcd2-b6ac-4776-a92a-09b5c9076fb218971691521TB241N: 7578966.00, Ø: 480684.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan0eb9133f-f537-473c-ace6-6bc8041ba2bd30069807321TB241N: 7579889.40, Ø: 479954.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågane24b58dd-32d1-4939-a2de-d90711f91aa818972350421TB999N: 7582490.00, Ø: 489606.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket