Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1865 Vågan

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1865 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1865_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1865 Vågandcdd664c-f111-4559-86b5-c9b8d1d1883c189749236HavflateN: 7561169.00, Ø: 485622.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Våganab7ed1c0-fab5-4fc3-b8bb-c6644df6b211301057276HavflateN: 7564811.90, Ø: 472889.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan88713a2e-f8e3-4bcd-b79f-c230d700ca63300816427HavflateN: 7560438.50, Ø: 467130.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan3b8ba88e-9195-49bc-9bd7-484f37960c66300816429HavflateN: 7560432.30, Ø: 467113.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan22e51ffd-7df7-428f-a107-995e1c1ac389301210356HavflateN: 7560461.10, Ø: 467128.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket