Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1865 Vågan

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1865 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1865_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1865 Vågand4f05321-96fc-4ca4-bb14-7903ea1614da250384360.01N: 7579337.00, Ø: 466632.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan2aa71371-47d6-40af-9a9e-3bc5a0d3de061897290490.01N: 7569519.00, Ø: 491882.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan9642bf31-9da3-44f8-8431-ab4450315adf252222020.05N: 7569936.00, Ø: 480280.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan3b1f6fee-81f0-4892-ac3a-84653e7e305b3003001540.15N: 7586498.30, Ø: 476625.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan01bdd9b0-d8a7-444c-aa4d-72036be305f4250290970.18N: 7569392.00, Ø: 479670.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågana8797812-6fc7-4906-b775-e04ba60579763007778770.22N: 7561710.20, Ø: 486241.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan99768dfb-48a4-48f3-a09d-73b12ebc62263004545550.22N: 7560499.60, Ø: 467016.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågancf131acd-8f97-4281-9998-387db585d2f31897604340.26N: 7569792.50, Ø: 482217.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan3e586e2f-5d82-412a-b526-8873e0a017d81897266000.29N: 7560350.00, Ø: 467179.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan14b3b374-2956-4950-bad9-e4ad09691aac1897135090.31N: 7586185.00, Ø: 476340.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågand3ff7721-0aef-4866-8cdd-9d13a3955cbb215083810.34N: 7568859.70, Ø: 478442.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan882bde65-70cb-4f5a-8ce8-363c0fc8cb0e3007796410.55N: 7569998.60, Ø: 482169.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan0ac85523-f2ea-447b-80d5-c1c4813b8b4c1897204320.57N: 7587368.00, Ø: 479310.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågandfdfa97b-91bf-4591-b184-cbdc6c10ae7d252190580.61N: 7576224.00, Ø: 471868.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan100e9108-4e7b-44e5-970a-e5cd78e79bd5250368910.62N: 7580342.00, Ø: 479237.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan048d4675-765c-43c3-a884-3ee44fd5d1df215028470.63N: 7586443.00, Ø: 477513.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan0d862ce6-2cbd-46c9-acf5-a2edb9323d1b214995790.77N: 7560364.00, Ø: 466971.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1865 Vågan73110711-601f-4420-94d5-ed8ec31f09001897556350.79N: 7566685.00, Ø: 474700.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket