Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1866 Hadsel

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1866 HadselbygningDyrkamark52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1866 HadselbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselannenBygningStor46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselbygningTiltak0 HTML-Rapport
1866 HadselbygningspunktBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselbygningslinjerBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil