Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1866 Hadsel

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1866 HadseltraktorvegOverlapperVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselvegavgrensningVegnett17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselvegnettVegref8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1866 HadselvegMedium45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil