Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1867 Bø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1867 BøbygningDyrkamark24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningTiltak0 HTML-Rapport
1867 BøbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøbygningslinjerBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil