Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1867 Bø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1867 BøtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøvegavgrensningVegnett4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1867 BøvegnettVegref0 HTML-Rapport
1867 BøvegMedium9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil