Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1868 Øksnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1868 ØksnesbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1868 ØksnesbygningVeg0 HTML-Rapport
1868 ØksnesbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesbygningspunktAnnenBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesannenBygningStor20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesbygningTiltak0 HTML-Rapport
1868 ØksnesbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil