Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1868 Øksnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1868 ØksnestraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesvegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1868 ØksnesvegMedium12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil