Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1870 Sortland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1870 SortlandbygningDyrkamark44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningspunktAnnenBygning72 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandbygningslinjerBygning38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil