Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1870 Sortland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1870 SortlandtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandVegnett_uten_flate6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandvegnettVegref15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1870 SortlandvegMedium45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil