Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1871 Andøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1871 AndøybygningDyrkamark30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1871 AndøybygningVeg0 HTML-Rapport
1871 AndøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøybygningspunktAnnenBygning68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøyannenBygningStor71 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøybygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøybygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1871 AndøybygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil