Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1874 Moskenes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1874 MoskenesbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
1874 MoskenesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
1874 MoskenesbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesbygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesbygningTiltak0 HTML-Rapport
1874 MoskenesbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil