Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1874 Moskenes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1874 MoskenestraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1874 MoskenesVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1874 MoskenesvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1874 MoskenesvegnettVegref0 HTML-Rapport
1874 MoskenesvegMedium7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil