Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1875 Hamarøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1875 HamarøybygningDyrkamark26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningspunktAnnenBygning155 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøyannenBygningStor26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningTiltak0 HTML-Rapport
1875 HamarøybygningspunktBygning97 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøybygningslinjerBygning81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil