FDV-årsrapport 2022 for 1875 Hamarøy

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: GisLine
  • FDV-runder: 20220613, 20221212
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagFortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagFortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagFortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant
Reguleringsplan - planlegging igangsattFortløpende leveranse av plan på høring som sosi-fil, kontroll av Kartverket i forkant
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve1154635440567
FKB-Arealbruk1650
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg52460
FKB-Ledning183250
FKB-Ledningva5600
FKB-Lufthavn10
FKB-Naturinfo27030
FKB-Tiltak00
FKB-Traktorvegsti43710
FKB-Servitutt1930
FKB-Vann598820
FKB-Veg217680
FKB-Ar51629420
FKB-Bygning472980

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR520820
FKB-Arealbruk2015710
FKB-Bane111087
FKB-BygnAnlegg33457538
FKB-Bygning35106009948610929
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning3387029
FKB-LedningVA101590
FKB-Lufthavn223189
FKB-Naturinfo10928219
FKB-Tiltak158357
FKB-TraktorvegSti15117446731228
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann412187686239
FKB-Veg814752741045

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune0000
Kartverket451196225061612367
Nibio20820
SVV0000
Fylkeskommune0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 20221201001000
20220401 - 20220801001000
20211201 - 2022040130100

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai26138310960165
2 - Sept261343109667228
3 - Des261343009671231

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai010304
2 - Sept210306
3 - Des020305