Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 1875 Hamarøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1875 HamarøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
1875 HamarøyVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøyvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
1875 HamarøyvegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1875 HamarøyvegMedium42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil