Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 1875 Hamarøy

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 1875 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1875_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
1875 Hamarøy18669674-034d-4398-9857-d23cce1bf7721125154421TB163N: 7550907.04, Ø: 514517.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyff91afa7-af5a-431c-8f63-f63fe509533530084291921TB172N: 7542364.00, Ø: 524037.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy79d2caab-7486-4fc5-8889-53b358922e9e18920898721TB181N: 7565411.00, Ø: 543780.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5eb0c5c5-0d73-4181-8a99-f3ccc37cb20830083049821TB181N: 7560863.15, Ø: 537401.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy40dfae1e-3f36-4445-8b6a-2d0607d88f1a18923221721TB181N: 7540937.00, Ø: 564348.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb3bb65b4-2b58-4983-85cd-0cc4d085016218920318721TB181N: 7551463.15, Ø: 538028.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1efaaa98-8086-46a2-ab96-1af34b56cd0030040612921TB181N: 7552446.05, Ø: 525100.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy66e0402e-9a60-4a6d-adbb-4eb26b93ba6518921381621TB181N: 7531045.00, Ø: 551075.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0aeaa616-6d4d-4324-b2f4-950dfb4fb9fc18920323321TB181N: 7547373.00, Ø: 545801.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy89b621ff-2a2a-4e37-a239-1749eb0e9b5530017400121TB181N: 7541520.09, Ø: 519806.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyefd5c039-663e-456d-ae1b-462e2923f21b30032290321TB182N: 7541894.23, Ø: 526402.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc1ab9304-2cb8-4f37-be88-a01bd4828bfa30042296521TB182N: 7552601.76, Ø: 536882.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy57400ec4-86cd-4590-a2e4-d2d34c027bd530083170721TB182N: 7551152.00, Ø: 515859.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc7fffe52-a439-4753-811d-70179226b5d230083847621TB183N: 7552590.00, Ø: 536817.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy60005b17-8ffb-403a-8835-3fbe3c4bc83218921107421TB183N: 7569204.73, Ø: 543969.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy166d654b-8e98-4859-b6e5-7efa720eca7f30084260921TB241N: 7560811.00, Ø: 534014.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0798ea8a-0f9b-47a5-8b86-5f735d72f1c518917655421TB241N: 7558777.00, Ø: 528051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye2342c86-5f0b-452f-b980-5b774e9e022b18917680521TB241N: 7542125.00, Ø: 524013.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3eb30f6b-fe0d-4164-8597-5c88662c63d518917875121TB241N: 7558400.00, Ø: 518376.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4a1666ad-918b-4793-b08c-e71ca42074bd1125278821TB241N: 7548416.65, Ø: 543036.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyfdeb5a33-d9b1-464e-8217-10ed0a7e6e0118917297421TB249N: 7527410.00, Ø: 541572.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyece099ba-8890-48ab-99e0-68e7c7f444f418914841021TB249N: 7542203.00, Ø: 524108.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy6bcdb0a4-aa1d-4b95-a60a-5489272c3ac318915499221TB249N: 7558440.00, Ø: 526480.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy87765139-1c9e-476a-9a97-0aca3f5cdc9d18915498421TB249N: 7558415.00, Ø: 526503.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy61807d89-8caf-4a44-a924-ba665a11a9df30033109221TB249N: 7550901.64, Ø: 514523.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy2a6845c5-18f2-4317-b34b-54ddac83c9e718921883421TB999N: 7550145.00, Ø: 555006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket