Bygningspunkt i takoverbyggflater i fkb-bygning i 1875 Hamarøy

Avvikene skyldes vanligvis at takoverbygget er klassifisert feil (skal være bygning), men kan også skyldes feil registrering i matrikkelen. Rettes i matrikkelen eller FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTakoverbygg for kommunenr 1875 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1875_bygningTakoverbygg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTakoverbygg_lokalidPosisjonWMS-bilde
1875 Hamarøy4c6478a1-0c27-49f8-9a2a-efbb8c8c053830031528707632e2c-b7f8-4550-8875-78a8715d1f09N: 7552536.00, Ø: 526933.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket