Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 1875 Hamarøy

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 1875 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1875_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
1875 Hamarøy904df813-c543-48c4-a213-cc9b107a45e8300541347HavflateN: 7539542.93, Ø: 538455.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3b47b065-3dbd-4d60-8baa-480af58fc39e189178220HavflateN: 7558818.00, Ø: 525271.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket