Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 1875 Hamarøy

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 1875 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1875_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
1875 Hamarøyf86fb181-179c-4ae4-b208-fe47e63e6cd5189211082VegKjørendeN: 7569283.52, Ø: 543977.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy61592459-29c3-418b-907b-e92d217a4079300173488VegKjørendeN: 7547029.09, Ø: 544914.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0853fbda-3c3b-4f8b-9cc4-d67ce7544721300840877VegKjørendeN: 7565012.00, Ø: 543097.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket