Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 1875 Hamarøy

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 1875 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/1875_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
1875 Hamarøy720a0b8b-b4e9-411b-964e-c4030b6707f61892042800.00N: 7548247.27, Ø: 545265.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8304cc27-cc94-4deb-a3cc-0411681f18fb3002407740.00N: 7563692.41, Ø: 547243.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4c2a1308-9fab-437b-83d4-44b47e5d04ab3002407730.00N: 7563707.19, Ø: 547242.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøydc31c1f6-b2fd-4888-838b-bb935d7b0b06112557600.00N: 7563698.66, Ø: 547252.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy264a33de-962c-4322-a136-21d6620a44dd1892025390.00N: 7547044.00, Ø: 543678.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy40db3c5c-014f-47ee-b9a5-5cc4ecf221e01892317410.00N: 7528028.17, Ø: 561564.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb8dfa412-1683-4213-9a30-093c1c35e16b1892029110.00N: 7547746.00, Ø: 544804.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyea78298a-06ce-43b2-a9a3-148c0ee9f8383008412090.00N: 7568285.00, Ø: 543225.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3970c9f2-e9d3-4410-a3dd-5480658accf01891431920.02N: 7543471.00, Ø: 516915.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøycc7ec5aa-dc77-40a1-8c6d-d99f55c0f8ca112509390.03N: 7560138.00, Ø: 526428.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy6e1b5431-ec42-4a7b-a38a-8bc9a34168fd1892133280.03N: 7571569.83, Ø: 543933.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøybe2eb780-69a1-4ac1-9d7e-6cedbaaccb1e1892067470.04N: 7558830.00, Ø: 542752.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5eb80b2f-6e93-4cc3-9159-9b6ba3b4312c3002336140.04N: 7549992.10, Ø: 540940.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye3fec60d-3906-46c6-a300-0bb154b091c6112533340.04N: 7541647.93, Ø: 553077.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy54294e09-c6f2-4c2e-90ea-9e84d47aefd63003014690.05N: 7550023.48, Ø: 539817.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy65c95565-5662-46bc-9898-89f9f2408af91891456590.05N: 7548405.00, Ø: 518900.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8f239052-c0ac-4693-92a1-cc36bc98e6151892130420.05N: 7546736.00, Ø: 542531.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy00043f8f-073f-4f9b-accf-7369bdd5e7b7214351980.06N: 7561155.16, Ø: 526241.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy66785707-b1cb-4b27-bf8f-0062f622ddd21892067550.06N: 7557427.00, Ø: 546117.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8c90c514-a64b-4a26-a65e-e420bb0f9b441891735550.06N: 7542870.00, Ø: 541732.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy94a171b0-6734-4da1-a770-bf2479ecdcf83004261570.07N: 7563614.82, Ø: 527074.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc8a21d7d-5024-4513-acb0-9c074ad0e2823002896180.07N: 7563605.00, Ø: 527157.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyf2f61c19-f074-4d97-ae0a-c888d41c670a1892140490.07N: 7531279.00, Ø: 550695.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8ccc0da2-b672-4fa6-8397-4c33eb918cdb1892018690.07N: 7548414.00, Ø: 540336.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy533aaab3-8c35-471e-8fc3-4e889ec8ef991891501480.08N: 7555069.00, Ø: 521641.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye3c5eb78-107b-40ba-bfe8-411e3cfdb9c41892051470.08N: 7548770.00, Ø: 543782.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1e2a6811-fca3-4063-a0b7-0693688e02611891700170.09N: 7560629.00, Ø: 538032.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd35d49d8-bf7f-45b1-a1ae-f86d2a9e8e231892029700.10N: 7547802.00, Ø: 544891.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy53eca7f2-5537-4658-b12b-6742180fcb031891776820.10N: 7550468.00, Ø: 538234.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3adb231d-0756-4d78-84f8-f135cb0d85a3214179550.11N: 7549016.11, Ø: 540754.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye63e2c81-b2b7-418e-977f-37b78a7474c01891574870.11N: 7548001.00, Ø: 530493.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd04015cb-11af-4d92-a53d-d6dff020cdb13008367880.12N: 7546281.43, Ø: 546566.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye9fb9bca-a193-47c8-90d3-b56716a204291891663890.12N: 7537436.00, Ø: 537376.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy25ff4a25-364e-4335-82df-8ed249f7d8f83002393880.12N: 7551321.54, Ø: 540532.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyf3dfd7cb-d7f0-4062-ab48-6f6d877b2bd6112512340.12N: 7544155.00, Ø: 528657.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy304976e4-0568-49be-a0b6-8b07b6c270411892352830.13N: 7546274.00, Ø: 543076.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd903c684-8d4c-4271-939b-989042ee6a4a1891654980.13N: 7539038.00, Ø: 538730.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8476daf2-999f-4771-a4d3-4f4dd7d35b643002377580.14N: 7549134.20, Ø: 544610.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc4faa3c0-57ad-45c6-8696-eb948d9a841b1891772910.14N: 7558012.00, Ø: 537273.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9c5d13c3-3756-45f9-9be6-e1a7a1bfe7aa1892094360.16N: 7566054.98, Ø: 544651.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy07b645bc-ef15-41a4-8fa8-f142fd728fe01892018850.16N: 7548507.00, Ø: 540426.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøydc98f24e-b38b-46b5-8d5b-076b1d1350e11892322250.16N: 7540929.00, Ø: 564354.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøya0ed8384-fb9d-4b81-9452-93fc13c043da1892103450.17N: 7546391.00, Ø: 542989.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy387196e6-3627-4793-b38d-4874a2a935e53003030060.17N: 7523141.02, Ø: 563936.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd36d9219-e408-43bb-8ccb-9f42362da7cd1891785570.17N: 7554227.00, Ø: 533832.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy69079a0c-0f83-4931-a919-dd836968227f3003399800.18N: 7558355.58, Ø: 518599.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy28c1e9dc-15ea-41a9-8ebd-8dc4da7336d21892061780.19N: 7553153.00, Ø: 543693.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1f1f66c9-6bc8-4255-a3df-fe3722b62d323008317230.20N: 7556753.00, Ø: 527697.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9caf74f4-b6f7-4b6a-8944-0744e024429c1892065930.20N: 7558011.89, Ø: 542402.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy60a90734-97d2-49fd-bd3b-ba0ce11e431c3008429270.21N: 7547886.07, Ø: 530425.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye3dc00b3-27d1-4475-9383-717e58785a621891467870.22N: 7552581.00, Ø: 519769.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9565c552-4c40-4a2a-88a2-161012556b021892164160.22N: 7558701.00, Ø: 546346.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5a7f2a5c-04b6-42d2-8e17-8a66e483eea33008320660.22N: 7533157.03, Ø: 536311.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy71f83da2-fc3a-4ad3-b6cf-21e671a54df11892046980.22N: 7548486.60, Ø: 545086.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb2261403-632e-46b6-b5a4-3dd4601623c11892014190.22N: 7547177.00, Ø: 543249.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy2f0fc02b-dba8-4396-9682-d4c0a36e619f1892126820.22N: 7572648.00, Ø: 539878.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd42c1c35-cb7b-4cfe-958d-5a3c5e3d04291892098780.22N: 7562777.00, Ø: 545044.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy06c9f6c0-f540-4167-9566-4c98effa74473003346500.23N: 7561102.59, Ø: 526251.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyf83ccd1f-c7e2-498c-bede-1963f60149231892111470.24N: 7569582.83, Ø: 543854.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyad2f1fe0-dc29-4995-9cc8-d5f0acb88edb1892100000.24N: 7563218.00, Ø: 545718.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy41eca939-5945-4167-bb30-0941cc8bfd841891551230.25N: 7558514.00, Ø: 526102.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8bc53a4e-88d9-4ce6-a8c1-c2871750ba491892058560.25N: 7552088.35, Ø: 545934.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy32bbe1b0-66ca-48c0-998c-62a01539a0781891482160.26N: 7556514.00, Ø: 520593.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy7e877e36-00a1-4df0-8e9e-68fbb3c246f23005830980.27N: 7564972.05, Ø: 543196.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye6597b95-9502-435a-83ef-b02bad7edfce1892032170.27N: 7547487.75, Ø: 546111.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy40e16f7f-0762-4d56-991c-24293b2b12861892033490.28N: 7550115.00, Ø: 539760.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1e9322b9-717c-4e6f-ae7f-debba62d55761891498400.28N: 7554460.80, Ø: 521363.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4d49a936-0e0c-4722-a329-c719e0c3974a1892144210.29N: 7531055.65, Ø: 551096.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy712c4577-b5c7-4207-bd3b-90963fa482241891446280.29N: 7550938.00, Ø: 518551.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy2daf3c4f-d829-4318-9e24-bae1698a423e1892175600.30N: 7538114.69, Ø: 558753.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3b5d4d75-5017-4533-8370-80f6a1da22611892007220.31N: 7546058.78, Ø: 544215.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy276c742f-0b24-4e9a-ae55-c80bf88cf37b1892126900.31N: 7571073.00, Ø: 543676.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyae9bcfac-af1b-4dfb-978f-a2c10ae74c323002465160.31N: 7571505.43, Ø: 543681.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0c1302c9-c634-48b8-b608-77c6579f603f1891455000.32N: 7548178.00, Ø: 518923.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc8b45562-c249-45f6-adfd-ba50e3e553c91892156140.33N: 7546674.00, Ø: 546680.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4c4f31b3-3e29-405d-b2ff-733b0a79c5e41891779410.33N: 7538210.00, Ø: 533974.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb75067e1-6ff0-4d03-bfd4-fe7bc322037a1892131740.33N: 7571439.77, Ø: 543460.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1761ba0f-dc75-40e5-b272-6303124f2feb1892182570.34N: 7544493.00, Ø: 556003.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy006b19d0-99ad-4963-a2e0-8a997f0ef5723003214570.35N: 7549649.82, Ø: 534518.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy75f9203a-1fad-4a20-b3be-fe1217492ab03002451030.35N: 7568355.08, Ø: 543459.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc1d16608-fd77-4f62-a0d3-0615cf392b371891433380.35N: 7541559.00, Ø: 519882.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøya54fa61b-6bd0-4a34-8b91-d6deba8da567214348760.35N: 7532262.00, Ø: 536756.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4b0c0c22-3c95-4506-98e7-ef0ef89bf9f81891712770.36N: 7556460.00, Ø: 536738.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye40dfd34-943d-4f3e-81e6-26db5f5d43013008377160.36N: 7563180.00, Ø: 545735.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøycb4005a3-dcc2-45f7-ae3e-4812aa76bc621891503500.36N: 7553667.00, Ø: 526091.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøya531a245-1eaf-43c0-a74e-392b8c835fe21892157380.37N: 7561998.00, Ø: 542227.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy52b00747-215e-4acc-a6d6-b691f707bf483004788550.37N: 7566261.69, Ø: 545301.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy57ad8e28-717f-4baa-b6a0-348a70451f321891454890.37N: 7548075.00, Ø: 519009.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy95886103-ca9a-4a8d-b960-c4af972e80653002927420.37N: 7546644.51, Ø: 542804.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5cdab699-7ee1-4c34-9f2b-5c950eaffe153008354200.38N: 7546726.20, Ø: 542845.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy3216470e-3640-4ec4-bf5a-e1c4f6ea466a1891436480.38N: 7543340.00, Ø: 520605.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøycd5f6656-6bfa-46ff-8a59-b1a3bbd80dcd1892116350.39N: 7567656.00, Ø: 544305.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøycc7ec5aa-dc77-40a1-8c6d-d99f55c0f8ca112509390.39N: 7560138.00, Ø: 526428.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyaae5dfa3-e72e-4fe7-8bd7-27bb4b92af6e1892056270.40N: 7549102.00, Ø: 544538.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye8542a94-4d93-4195-a93e-399cb6e6ca8a1891737920.40N: 7559255.66, Ø: 542184.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy97b5cad8-ad4c-4b44-b9cc-7565e8bbcf521891771000.41N: 7540731.00, Ø: 541051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb0e6ebd1-0e71-4523-858e-78a5d8e8497b112577980.42N: 7548482.00, Ø: 545090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy08fadf33-4aac-4c0a-b42d-5c34d817a3e31892031010.42N: 7547302.50, Ø: 545883.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy8df2f1cd-12bb-4870-a327-f5246d14486c112511880.42N: 7542367.00, Ø: 540725.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb3c4f5f5-d316-4f36-a55d-738727ce1b723003301930.43N: 7554102.34, Ø: 532138.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy91ffac34-9123-4b5f-8201-77abac03dac01892054650.45N: 7549006.00, Ø: 544192.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd9a7c0d8-9d2c-4b3e-9001-3d85f84c353f1892074170.45N: 7564065.00, Ø: 542222.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9c2679eb-c7ab-4e60-b785-054d24a067c73004076760.46N: 7563577.67, Ø: 527090.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyfe0e1799-ecf3-49f3-a752-ede3b95568e3112551400.46N: 7571241.00, Ø: 543558.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøycf3d101e-85f5-44bd-9e63-278074542e60214174320.46N: 7558333.00, Ø: 546444.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyf90a37b3-abb2-40c0-b007-8ff737125af81892104500.47N: 7563065.00, Ø: 543465.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4b32b298-f592-48ad-b53b-a9465a418dae1892052790.47N: 7548747.00, Ø: 544010.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd913003b-64bb-48c3-99ff-1b44d410f8981891742330.47N: 7558729.71, Ø: 541498.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy37025f9c-4277-4be9-9cad-b2ddc45270f41891454970.47N: 7548081.00, Ø: 519015.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyf060c529-f2aa-4461-b01d-72721951f75c3008385410.48N: 7563302.00, Ø: 542981.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0a3572a3-9b8a-4040-aceb-913a03e92907112563760.49N: 7544029.46, Ø: 555642.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye8268266-0385-4822-9dcb-a0534c7665a5112494500.52N: 7558674.00, Ø: 536823.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy2877cf95-459a-42aa-af77-8255ccee1dd81891591960.52N: 7556741.00, Ø: 529723.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy09d17057-eadf-4bb5-a8bf-56d9b140bb151892097970.52N: 7563494.00, Ø: 542741.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyab411b5f-ff29-4c3a-94fd-8fcbb120d524112573990.54N: 7539807.00, Ø: 556725.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy32d04584-6128-44be-b4a8-a98330a2fb3c1891506360.55N: 7554810.00, Ø: 524614.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy97d2aa26-31d8-4ab2-ae07-090d07dfe3833008383710.57N: 7559454.00, Ø: 541132.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyc68846a8-9901-4d2b-a18b-14a9a12a120d1892036830.61N: 7548069.73, Ø: 545114.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9e6db8c6-3c17-4c5f-ba28-c63e23f362d21892056860.61N: 7554660.00, Ø: 545843.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy102848fa-c2fb-430d-ab11-3df660f0d1e31892105070.62N: 7563279.00, Ø: 543168.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy05f93517-a616-40fa-a43d-3b4be0cb1ea33002883950.63N: 7556180.00, Ø: 535992.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0a4348ff-bbb7-490f-b788-75caa55df1cb214183660.64N: 7548018.00, Ø: 545118.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0e5085c9-ba0f-4463-90e1-bbbfe6a1aef71891586370.65N: 7560242.44, Ø: 527676.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy97de90c0-b7ad-4333-bf60-230ad491b7f41892034540.65N: 7547643.00, Ø: 545777.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy18f548cc-a397-4ff6-bbf5-1900ba6e6c5f112519860.67N: 7542821.00, Ø: 528838.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyeecb6cff-9b05-4c6f-af57-f9585cf4da581891462130.69N: 7550981.00, Ø: 516909.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy438e8a41-b353-4c71-8d11-c78100355ae11892099240.69N: 7563081.95, Ø: 545595.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy6ab94617-c23b-4503-bbf7-2ca06dd9a0643008291030.72N: 7549943.72, Ø: 539964.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy52d43b77-f644-4103-a8ae-da527103b84e1892316870.72N: 7522853.17, Ø: 563889.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4a98b6ab-2803-42e4-9e4d-6c559623a9d0214182420.73N: 7546873.00, Ø: 546090.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøya46b8de8-e78d-46bb-8834-e1e2828bf55f112504160.76N: 7560216.54, Ø: 529911.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5c191fdb-de3d-44ab-9321-37a39fa21d261892103020.76N: 7562370.00, Ø: 543075.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb80714b4-1ac1-4da9-a08b-32633059acd51892115540.76N: 7566237.00, Ø: 544867.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9a0286fe-2276-4a0e-a73f-ba8dfd978cda1892035270.76N: 7547921.00, Ø: 545579.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøye56ead70-4e1b-4bad-8af2-540620b235741891478990.77N: 7559652.00, Ø: 520334.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy1535a330-e1e5-4f56-bb03-f625e6e747fe214163710.77N: 7531639.00, Ø: 550717.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy9587707b-ee24-4dd4-9156-da48373c16051892023500.82N: 7547601.48, Ø: 545547.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy660a3e9f-d461-44bf-9b29-7a96f0d6af523008395070.83N: 7551432.50, Ø: 536407.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy7a3d5ac3-66e8-4b6f-bebc-b883aae31c13112516410.84N: 7556664.00, Ø: 528094.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy387a4f19-cedb-478b-9463-bcac8a4869d81892103530.85N: 7546240.00, Ø: 543097.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy02d91316-2743-45ab-9d33-9f2d55e0dd35214179040.86N: 7547696.00, Ø: 545355.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy776c1831-d9cf-467d-838e-116004500e833006156140.86N: 7552399.22, Ø: 525989.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyd19d36c4-ba5a-4a74-a2da-e80a43b124f91892104260.87N: 7562885.00, Ø: 543511.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyac984459-757c-47ac-a912-435af42bb639112578950.87N: 7566322.00, Ø: 545715.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy30a514fc-9acb-4631-9fc7-a791149d25161892076970.89N: 7564705.54, Ø: 542239.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy21dafd6b-e957-40d6-ab60-0ee20f2f25a33003016770.90N: 7546662.00, Ø: 529075.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy0033d596-359a-4528-9278-7b8ddde1e7e53003064030.91N: 7559574.00, Ø: 529722.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4cdb7ada-4719-4d03-8f17-7df81be843d91892037480.92N: 7548107.22, Ø: 545206.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy5c12c9b8-8f9f-48d8-ae4a-d04609773810214184550.96N: 7546954.00, Ø: 544271.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy295ac71a-ec0f-4903-a6d2-70012a0daa613002923670.98N: 7556905.00, Ø: 529799.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4de5cc92-215b-4926-a0e1-f5c39a3f24dc3008317210.98N: 7556228.00, Ø: 528695.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy4bb681ef-566d-4227-9e2e-440b78ae4856214179710.98N: 7557594.42, Ø: 546161.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy142fb95a-4f58-4dcd-bcfd-4cb4e49f194d3008408070.98N: 7533267.00, Ø: 550107.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøyb2c47110-5b96-4c13-9d5e-0008437504c53006816460.99N: 7546514.95, Ø: 546191.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
1875 Hamarøy576c628a-cbc6-4552-bf29-8df14484e4383002899131.00N: 7558674.00, Ø: 525765.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket