Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3001 Halden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3001 HaldenbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3001 HaldenbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenbygningVann0 HTML-Rapport
3001 HaldenbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenannenBygningStor51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil