Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3001 Halden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3001 HaldentraktorvegOverlapperVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenVegnett_uten_flate13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenvegavgrensningVegnett45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenvegnettVegref41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3001 HaldenvegMedium52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil