Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3002 Moss

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3002 MossbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3002 MossbygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningspunktAnnenBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossannenBygningStor49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil