Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3002 Moss

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3002 MosstraktorvegOverlapperVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossVegnett_uten_flate16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossvegavgrensningVegnett23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossvegnettVegref53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3002 MossvegMedium46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil