Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3003 Sarpsborg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3003 SarpsborgbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3003 SarpsborgbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3003 SarpsborgbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3003 SarpsborgbygningVann0 HTML-Rapport
3003 SarpsborgbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3003 SarpsborgannenBygningStor66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3003 SarpsborgbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3003 SarpsborgbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3003 SarpsborgbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil