Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3004 Fredrikstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3004 FredrikstadbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningTakoverbygg21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningVeg12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadannenBygningStor190 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningTiltak46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningspunktBygning93 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3004 FredrikstadbygningslinjerBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil