Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3005 Drammen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3005 DrammenbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningVeg43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningVann0 HTML-Rapport
3005 DrammenbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenannenBygningStor33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningTiltak78 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3005 DrammenbygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil