Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3006 Kongsberg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3006 KongsbergbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningVeg27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningspunktAnnenBygning42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergannenBygningStor51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningTiltak18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3006 KongsbergbygningslinjerBygning69 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil