Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3007 Ringerike

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3007 RingerikebygningDyrkamark21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningspunktAnnenBygning342 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikeannenBygningStor180 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningspunktBygning55 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3007 RingerikebygningslinjerBygning104 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil