Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3011 Hvaler

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3011 HvalerbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3011 HvalerbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningspunktAnnenBygning140 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningTiltak38 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningspunktBygning65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3011 HvalerbygningslinjerBygning61 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil