Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3012 Aremark

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3012 AremarkbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkbygningVann0 HTML-Rapport
3012 AremarkbygningspunktAnnenBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkbygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3012 AremarkbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3012 AremarkbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil