Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3013 Marker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3013 MarkerbygningDyrkamark20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3013 MarkerbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3013 MarkerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil