Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3014 Indre Østfold

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3014 Indre ØstfoldbygningDyrkamark129 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningTakoverbygg19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningVeg15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningspunktAnnenBygning202 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldannenBygningStor188 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningspunktBygning119 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3014 Indre ØstfoldbygningslinjerBygning106 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil