Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3015 Skiptvet

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3015 SkiptvetbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3015 SkiptvetbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3015 SkiptvetbygningVeg0 HTML-Rapport
3015 SkiptvetbygningVann0 HTML-Rapport
3015 SkiptvetbygningspunktAnnenBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3015 SkiptvetannenBygningStor30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3015 SkiptvetbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3015 SkiptvetbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3015 SkiptvetbygningslinjerBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil