Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3016 Rakkestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3016 RakkestadbygningDyrkamark66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningspunktAnnenBygning53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadannenBygningStor45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil