Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3016 Rakkestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3016 RakkestadtraktorvegOverlapperVeg40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadVegnett_uten_flate20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadvegavgrensningVegnett21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadvegnettVegref7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3016 RakkestadvegMedium37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil