Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3017 Råde

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3017 RådebygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningVann0 HTML-Rapport
3017 RådebygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3017 RådeannenBygningStor62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådebygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil