Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3017 Råde

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3017 RådetraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3017 RådeVegnett_uten_flate14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådevegavgrensningVegnett7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådevegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3017 RådevegMedium26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil