Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3018 Våler

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3018 VålerbygningDyrkamark18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningVeg0 HTML-Rapport
3018 VålerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningspunktAnnenBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerannenBygningStor27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningTiltak25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3018 VålerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil