Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3019 Vestby

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3019 VestbybygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3019 VestbybygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbybygningVann0 HTML-Rapport
3019 VestbybygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbyannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbybygningTiltak16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbybygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbybygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil