Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3019 Vestby

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3019 VestbytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3019 VestbyVegnett_uten_flate11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbyvegavgrensningVegnett22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbyvegnettVegref20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3019 VestbyvegMedium45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil