Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3020 Nordre Follo

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3020 Nordre FollobygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningVeg43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningVann0 HTML-Rapport
3020 Nordre FollobygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3020 Nordre FolloannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollobygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil