Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3020 Nordre Follo

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3020 Nordre FollotraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FolloVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollovegavgrensningVegnett54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollovegnettVegref48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3020 Nordre FollovegMedium67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil