Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3021 Ås

Analysen er utført 2023-08-16 13:40

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3021 ÅsbygningDyrkamark21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsbygningTakoverbygg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsbygningVeg0 HTML-Rapport
3021 ÅsbygningVann0 HTML-Rapport
3021 ÅsbygningspunktAnnenBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsannenBygningStor26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsbygningTiltak63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3021 ÅsbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport