Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3022 Frogn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3022 FrognbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3022 FrognbygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognbygningVann0 HTML-Rapport
3022 FrognbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognbygningspunktBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil