Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3022 Frogn

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3022 FrogntraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3022 FrognVegnett_uten_flate6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognvegnettVegref23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3022 FrognvegMedium28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil