Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3023 Nesodden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3023 NesoddenbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
3023 NesoddenbygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3023 NesoddenannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3023 NesoddenbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport