Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3024 Bærum

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3024 BærumbygningDyrkamark6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningTakoverbygg36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningspunktAnnenBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumannenBygningStor45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningspunktBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3024 BærumbygningslinjerBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil